форум
Кражба, измама или друг вид престъпление, което не можете да дефинирате като проблеми свързани с противообществените прояви можете да откриете тук...
Поведенчески проблеми, свързани с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, злоупотребата с алкохол, наркотични вещества, тормоз, агресия, участие в насилие....
Жертви на отвличане с различна цел: в терористични акции, за откуп, незаконно осиновяване, търговия с органи, сексуална експлоатация в публични домове и педофилски свърталища, трафик на бебета
и други...
Регистър многократно продадени имоти попадащи в схемата за "ИМОТНИ ИЗМАМИ" Данъчни измами, Документни, Медицински, Застрахователни измами, Интернет измами, Работа в чужбина, Телефонни, Туристически, Търговски и други методи на измами....
Ако сте жертва на противозаконно отнети лични вещи, пари, моторно превозно средство, лични данни...
Основни граждански права; защита правата на жени и децата във всичките им защитни аспекти,превенция срещу всички форми на насилие над деца..

 

домашно насилие домашно насилие жертва на кражба жертва на кражба жертва на измама измами жертва на трафик трафик на хора трафик на хора детска престъпност други престъпления кражби дестка престъпност дестка престъпност кражби
кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки други храни интернет