форум
През последните няколко години сме свидетели на богата и разнообразна интернет реклама на най- добрите и ефикасни лекарства, които да ни помагат и да ни лекуват от здравословните проблеми.Истината е че ни лъжат защото доста голяма част от лекарствата, които приемаме са вредни за организма ни, по простата причина, че лекарството е химия!
Ако сте пострадали в следствие на небрежна лекарска грешка,изнудват ви или са нарушени правата ви, като пациент в държавно или частно лечебно заведение, нарушени пациентсски права, неетично поведение, заплащане или доплащане на дейности въвеждащи в заблуждение за качественна медицинска услуга, права за лечение в чужбна...
Нарушения свързани с неоснователно заплащане от пациента за преглед при нарушени пациентски права, неетично поведение, заплащане или доплащане на дейности въвеждащи в заблуждение за качественна медицинска услуга и други нарушения...
Нарушения свързани с неоснователно заплащане от пациента на потребителска такса, санитарно хигиенни изисквания, заплащане на медикаменти по време на престоя в болница, неетично поведение от страна на медицинския персонал и др. Заплащане или доплащане на дейности, напълно или частично поети от НЗОК и други нарушения...
Нарушения от страна на лекари специалисти при неправомерно заплащане или доплащане от пациенти на дейности, заплатени по договор с НЗОК, както и неспазване на графика за обслужване на пациентите, за качеството на оказаната помощ ,възникнали морално-етични проблеми между лекар и пациент и други нарушения...
Списък с осъдителни присъди на общопрактикуващите лекари с нарушения за качеството на оказаната помощ, нарушаване на достъпа на пациентите до специализирана помощ /отказ за направление към специалист с конкретни оплаквания/.

 

.

лекари  специалисти лекари специалисти лекари псециалисти нарушения болници нарушения болници нарушения частни болници други други други вредни лекарства общопрактикуващи лекари общопрактикуващи лекари
кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови злополуки интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба регистър откраднати автомобили