форум
Ако сте пострадали или сте ощетен финансово в следствие на извършена услуга.
Вашите права, като пътници за безопасно и удобно пътуване с въздушен, железопътен, транспорт по морски и вътрешни водни пътища извънградски и градски автобусен транспорт, изгубен или повреден багаж, обезщетения.
Злоупотреба с лични данни или некачествени услуги от вашата банка, застрахователна компания,финансови къщи, интернет доставчик, мобилен оператор, кабелен опеартор, счетоводител, хотел, ресторант и други...
Нарушения от страна на дървжавен служител при неспазване принципите на законност, лоялност, компетентност, отговорности водещи до неблагоприятни последици и други нарушения...
Права при поръчка за ремонт на дома ви, която не е направена качественно, увеличение на първоначално уговорената цена без допълнително уговаряне, последствия след извършен ремонт или сервиз и много други случаи..

 


некачествен ремонт нарушения държавен служител некачествени услуги права услуги други права и нарушения други други
кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки храни интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци обезец жалба регистър откраднати автомобили