forum
Тук ще бъдат публикувани обяви от работодатели за работа насочени само към хора с различни по степен увреждания. А също тъка предоставяме възможност на всеки желаещ да представи своето CV в раздел - търси работа. Това можете да нпаравите безплатно, като представите своите лични качества опит, образование и квалификации.
Отговорност при допусната трудова злополука от страна на работодателя и длъжностни лица, които са допуснали нарушения на трудовото законодателство и други...
Уволнение при несъществуващо в закона основание, в нарушение на установена в закона забрана.. нарушаване на материално-правното основание или на основните процедурни правила за извършване на уволнение....
Ако работодателят не ви заплати доброволно дължимите трудови възнаграждения и обезщетения, некоректно изплащане на месечното ви възнаграждение, съдебен иск за неизплатени възнаграждения...
Нарушения в трудово-правните нарушения на работодателя, наемане на работа без трудов договор, несъответствие с минимална работна заплата - половин работен ден по договор при релано заработен цял ден, липса на копие от сключен трудов договор и други нарушения...

 

нарушения работодател трудови договори трудови договори права на работник неизплатени заплати неизплатени заплати права при уволнение права обезщетение трудови злополуки трудови злополуки оферти за работа инвалиди
кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки други храни интернет