трафик на хора

                                                     Трафик на хора и експлоатация

                                                                   Какво е трафик на хора?

                                                                 Трафикът на хора е организирана                                                                  криминална дейност, чиято цел е висока
                                                                 печалба чрез сексуална и трудова                                                                  експлоатация на хора. Трафикът на хора е
                                                                 криминализиран в Наказателния кодекс на                                                                  България и включва транспортирането,
                                                                 прехвърлянето, укриването или приемането на                                                                  хора, независимо от изразената от тях воля в пределите на страната или извън нея.

Наказанията са до 15 години лишаване от свобода и глоба до 20 000 лв. За жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен от тях, но истината е, че това е една от най-големите опасности в България.
Трафикът на хора е съвременната форма на робство!
Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки права!          ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЦЕСА НА ТРАФИКА НА ХОРА  
 

1. ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ЕДНО МЯСТО НА ДРУГО

· Набиране
То може да се осъществи чрез агенции за набиране на персонал за работа в чужбина, чрез агенции, организиращи младежки пътувания и бригади, чрез брачни агенции. Други методи за набиране на хора, които попадат в трафик са: заминаване в чужбина за работа чрез близки, познати, роднини; чрез отвличане; чрез продажба за булка.

Пази се от ‘лавърбойс’
Можеш да бъдеш и жертва на ‘лавърбой’. Лавърбойят не се различава по нищо от сводника. От известно време е познато и новото явление млади момичета измамени от приятеля си. Отначало създават впечатление, че имат най-добри намерения спрямо теб, но в крайна сметка искат единствено да те използват. Опитват се да те омаят с подаръци и внимание, така че да се влюбиш. След това обаче те принуждават да работиш като проститутка: не само на витрина или ескорт, а и в жилищата на познати. Наред с това те шантажират и заплашват, така че не смееш да им противоречиш. Лавърбойят/сводникът може да те принуди също така да сключиш заем или да пренасяш като куриер наркотици. Накратко казано, има много различни начини, по които можеш да станеш жертва на лавърбой/сводник.

· Транспортиране в рамките на и през граница 
Трафикът на хора обикновено се разбира като транспортиране на хора през границите на различни държави, но може да се случи и в рамките на една държава. Във всички случаи жертвите се преместват на непознато място, далеч от близките си и се държат под контрол от страна на трафикантите.

· Независимо от изразената воля на жертвата 
Трафикът на хора се случва независимо от изразеното съгласие или несъгласие на тези хора.

· По легални или нелегални канали 
Жертви на трафик на хора могат да станат както нелегално заминаващи и пребиваващи в дадено страна хора, които са в голям риск от попадане в ситуация на принудителен труд и експлоатация, така и легални емигранти или хора с разрешително за работа, които пребивават законно, но са подведени, измамени или заплашени, за да приемат иначе неприемливи за тях условия на труд.

Наказателният кодекс на България предвижда конкретни законови мерки спрямо извършителите на този тип престъпление (Виж НК, Особена Част, Глава втора: Престъпления против личността, Раздел IX).

Трафикът на хора представлява незаконна търговия с хора с цел трудова или сексуална експлоатация. Жертвите се превръщат в роби  и често по насилствен начин биват принуждавани да работят срещу минимално или никакво заплащане.

Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки права!

Трафик на хора с цел трудова експлоатация – хора, които заминават в чужбина за да работят биват измамени и принуждавани да се трудят в лоши условия, при минимално или често без никакво заплащане; Биват заплашвани или изнудвани от работодателите за да останат на работа въпреки лошите условя; Често паспортите им биват отнети; Свободата им се ограничава; Хората се превръщат в роби!

Трафик на хора с цел сексуална експлоатация – най-често млади жени, които търсят работа в чужбина или заминават за да учат. Те често са подлъгвани с обещания за работа, а след пристигането в съответната държава биват продавани и принуждавани чрез насилие,  заплахи и изнудване да проституират.

2. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗМАМА ИЛИ ПРИНУДА, ОТВЛИЧАНЕ, ПРОТИВОЗАКОННО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТ И Т.Н.

· Прехвърлянето, укриването или приемането на хора - 
Трафикантите използват едно или повече от гореизброените действия, за да придвижат жертвите на трафик от едно място до крайната цел.

· Измама: използване на принуда, измама, злоупотреба с положение на зависимост - 
Хората попаднали в трафик, обикновено за измамени благодарение на уязвимата позиция, в която се намират. Може да им е било обещано обучение, брак или добре платена работа, но след това попадат в ситуация на принудителен труд или насилствен брак. Ако една жена е трафицирана с цел проституция, тя може и да е знаела, че ще работи в секс индустрията, но не е знаела, че ще бъде лишена от свободата си и парите, които печели – това също е трафик. В повечето случаи трафикантите си служат с измама по отношение на условията, при които хората ще бъдат принудени да живеят и/или работят.

· Принуда (включваща заплаха, използване на сила или злоупотреба с власт) - 
Някои трафиканти използват принуда, за да склонят жертвите си, други използват насилие или изнудват хората, за да ги държат под контрола си. Жертвите на трафик стават зависими от трафикантите си по отношение на хранене, обличане, място за живеене и трябва изцяло да им се подчинят. Трафикантите често ограничават свободата на хората да се движат или им забраняват да напускат работното си място без придружител. Принудата може да бъде и психическа и емоционална. Злоупотребата с власт и позиция представлява ситуация на зависимост,  в която един човек, който има власт над друг (напр. роднина или работодател) не признава/отрича правата на зависимия човек. В ситуация на трафик, жертвите често биват местени в чужди общности (в или извън страната). Те са изолирани от близките си и често не знаейки и местния език, стават в по-голяма степен зависими от трафикантите си по отношение на основните си нужди – храна, подслон, информация и “закрила” от властите.

· Обвързване с дълг - 
Много хора, жертви на трафик се оказват принудени да се обвържат с дълг към този, който ги е купил. Когато пристигнат на мястото, където ще работят, им се казва, че ще трябва да изплатят огромен, постоянно увеличаващ се дълг за пътните разходи, за наем на квартира, за медицински грижи, дрехи, храна и т.н. Трафикантите имат пълен контрол върху придвижването и приходите на техните подчинени. Жертвите никога не успяват да платят до край този дълг, но трафикантите често им казват, че им е останало още малко и скоро ще бъдат свободни да си тръгнат или да печелят за себе си. Това стимулира хората, дава им надежда и те продължават  да работят без да се опитват да бягат. Така или иначе, трафикантите винаги намират нови разходи, които работникът трябва да покрие и така датата на изплащане на дълга се отлага постоянно.

Въвличането в трафик често се случва чрез познати, близки, дори роднини.

Предложението за работа от доверен, познат човек буди много по-малко съмнения. Човек разчита на близките си за подкрепа и опора. Именно тези отношения на доверие използват трафикантите когато набират хора.

Въвличането в трафик често става и чрез работодателя/обучителната институция или посредника при намирането на работодател или на учебно заведение. Обещавайки определен тип работа или обучителен курс, работодателят или посредникът злоупотребява с доверието и се възползва от ситуацията на зависимост, в която се намира дадения човек.

3. В УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (РОБСТВО, РОБСКИ ПРАКТИКИ, ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД)

· Робство (с цел сексуална експлоатация или експлоатация в домакинството); принудителен труд или труд в условия на робски практики. 
Много хора биват трафицирани в ситуации, които не винаги съдържат елементи на принудителен труд според законовата дефиниция. В някои случаи напр., когато жени се трафицират с цел насилствен брак, никакви пари не биха помогнали на жертвата. Други хора са принудени да слугуват в домакинства, а трети може просто да бъдат държани затворени. Принудителният труд и робските практики са престъпления, свързани с нарушаването на човешките права в международното и в българското законодателство.


   АКО СТЕ В БЕДА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА                                                     ИЛИ В ЧУЖБИНА  
 

· Потърсете помощ от Полицията – 
Дори и да нямате документи, Вие сте жертва на сериозно престъпление и Полицията е длъжна да Ви окаже подкрепа. Потърсете помощ, обяснете, че сте станали жертва на трафик на хора. Независимо дали говорите местния език, ще Ви бъде оказана помощ.

Обърнете се към организации, предоставящи подкрепа на хора попаднали в ситуация на трафик. 
Такава информация може да намерите в настоящия сайт!

Обърнете се към българското посолство в съответната държава. 
То е длъжно да Ви предостави закрила и окаже помощ.

Знайте, че ако нещо такова Ви се случи - не сте виновен/ виновна и че има места и хора, които ще Ви подкрепят и помогнат! Трафика на хора е престъпление и виновни са единствено трафикантите!

кражби трафик на хора дестка престъпност здраве общопрактикуващи лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба регистър откраднати коли