Начало - Измами - Истории на жертви /имотни измами/ - Историята на Е. Георгиева

При това получих кредит в размер на 1000 /хиляда/ лева, и поех ангажимент да го гарантирам с ипотека на имота си пред нотариус. На 22.06.2009г. в кантората на нотариус Стоилов ми беше предложен за подпис нотариален акт за договорна ипотека между мен и лицето И.Стоянова /представена ми,до момента като секретарка на Тосков/ за сума в размер на 1861.10 евро /хиляда осемстотин шесдесет и едно евро и 10 евроцента/.

Бях стъписана от сумата, но пред нотариуса ми обясниха, че това е левовата равностойност на дълга ми включващ лихви, такси и разноски за прекратяването на ипотеката.
Очаквах ипотеката да е с юридическо лице "КЛУБ 666" гр Шумен, но ми беше обяснено, че заради по-ниските такси е в мой интерес да е с частно лице. Претенцията ми за срока на ипотеката /4 месеца/ окончателно изнерви нотариуса и той буквално изкрещя:"Ти, ако не знаеш за какво си тук, връщай им парите веднага, пред мен и да прекратяваме сделката. Няма да ви ставам адвокат и да слушам въпроси и обяснения до безкрай..." В емоционалното състояние, в което се намирах по онова време беше лесно отново да изгубя почва под краката си, да се подчиня и да действам по законите на инстинкта и вярата си. Не можех да върна парите - част от тях взех и вече бях изхарчила за подготовка на документите за ипотеката, а с останалите след дни трябваше да постъпя в детската неврология на болница "Св. Иван Рилски" - София с малкия ми син, който страдаше след инцидент от предното лято./12.08.2008 г.

Подписах ипотеката докато Иванка подписваше някои от формулярите, подписани вече от мен в офиса, в които действително бяха вписани нейните имена и сумата в лева. Напуснах офиса на нотариус Стоилов без копия от подписаните документи - подлежали на заверка в други институции...Уморена, объркана, разтревожена и уплашена в най-черните си страхове допусках, че ще ме изнудват да върна сумата в евро. Но в действителност, кой може да определи цената за здравето и живота на едно дете?...

При първото плащане през юли разбрах, че не допускат, клиентите да изнасят документи от офиса и не издават квитанции за внесените суми. Всичко пишеха в едни тетрадки - практика през годините...

Така се потопих в хаоса от кредити, лихви и умора. Плащах различни суми:200,300,1000/само веднъж/ до края на 2009 и през цялата 2010 г. И все нещо оставаше неплатено и все нещо пропускаха да ми обяснят или да разбера...В началото на тази година проумях, че нещата не могат да продължават така. Започнах да обмислям вариант за продажба на имота си и почти спрях да им давам пари, просто вече нямаше как и от къде да ги взема.

На 22.03.2011 г. ми връчиха заповед за отпуск и предизвестие за съкращение. Това окончателно затвърди оформящото се в главата ми решение да продам големия си дом, да разплатя дълговете и да купя нещо по-ефтино, където да се устроя с трите си деца. Посетих Веско Тосков в офиса му, за да уточня каква сума ще претендират заради ипотеката при продажбата. Бях попарена от претенцията за 32000 /тридесет и две хиляди лв., като сумата не е точна, защото в прецизността си те работят със стотинки/.Обзета от ужас и дива ярост не можех да слушам лъжи и измислици откъде-накъде и защо им дължа тези пари. Предупредих, че предстои да разговаряме чрез адвокати, при което Тосков нагло ми се изсмя. Действително не разбрах какво толкова го развесели. Нямах и бегла представа какво предстои...

На 12.05.2011 г с адвоката ми установихме, че пълномощното подписано от мен в офиса на
Тосков на 09.06.2009 г. е надлежно заверено от нотариус С. Стоилов. Незабавно същия ден предприехме действия за оттеглянето му, чрез нотариус А. Асенова. Междувременно при справка в агенцията по вписвания установихме, че имотът ми не е продаден, а ипотеката не е претендирана, след изтичане на срока й, за което ме лъжеха, че плащат такси. На 13.05.2011 г писмено и срещу подпис за предприетите действия относно пълномощното уведомихме нотариусите действащи на територията на Районен съд - Шумен/вкл. С.Стоилов/. Независимо от това на 26.05.2011 г пред нотариус С. Стоилов домът ми е продаден от Веско Димитров Тосков, действащ като мой пълномощник за сума от 50000 /петдесет хиляди/лв.

Продажбата установих след като на 26.07. разбрах, че ми е отнет достъп до жилището с
находящата се в него движима собственост, лични вещи и документи /мои, на децата и близките ми, събирани в този дом от построяването му през 1978 г./ Адвоката ми отсъстваше, затова други познати ми помогнаха да пусна жалба в РПУ Шумен под N 16227/28.07.2011 г. На 01.08 в РПУ Шумен ме извика полицай Чепишев при което ми показа документи и поиска потвърждение за истинността на подписа ми. Действително подписа е мой, но тези документи прегледани в последствие и от адвоката ми носят дати, на които не съм сигурна дали съм се срещала с Тосков. Недвусмислено ме увериха, че съм поредната жертва, че винаги изпипват документите си перфектно и имам много малък шанс, ако започна граждански дела. Препратиха ме в Община Шумен, където вещите ми били прибрани за "отговорно пазене". Не мога да опиша на колко врати чуках с въпроса си, колко хора ме изгледаха с недоумение и твърдяха, че това е абсурд. В крайна сметка със съдействието на административния секретар Жечев разбрах, че през м. юни непознато ми по име лице е отворило имота ми, за да го предаде на новия собственик. При това с изненада установили, че то е пълно с вещи на неизвестно лице, незабавно извикали свидетели от адреса на новия собственик!/, направили опис и сигнализирали в общината с молба за съдействие N 94Н216/21.06.2011 г. Общинските служители едва ли са имали причина да допуснат, че тези вещи и документи може да са на предишния собственик или на друго лице с постоянна адресна регистрация в този имот. Поисках копия от видяните документи, но за това имало друг ред и г-н Жечев не можеше да ми ги даде.

После писах /вече сама/ жалба до кмета, той я препрати в районна прокуратура, защото
касаела взаимоотношения от частен характер. Няма коментар или приложени документи с копие на посочената по-горе молба. Там вече ме разпитваха...Пуснах втора жалба до полицията за оглед на имота, защото виждах, че вещите ми продължават да се изнасят и разпиляват. Жалба пусна и племенницата ми, защото в този имот е регистрирана като ЕТ и след прекратяване на дейността си там съхраняваше документи, касов апарат, печат, стока и друг инвентар.
Дните минават, всички мълчат...Никой не отговаря на въпросите ми,за резултатите от известна ми проверка в офиса на Тосков,при която е следвало да са находящи и засягащи ме документи.
Засега живеем в двустайно жилище, при сестра ми, където преди това бях устроила само малките, заради тежките условия у дома, но от къде и как ще ги изпратя на училище - признавам си не знам...

За това отправям апел за помощ с висок глас към всички институции засягащи случая МОЛЯ, С ДАДЕНИТЕ ВИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРАВОМОЩИЯ ДА СЕ САМОСЕЗИРАТЕ И ДА РАЗПОРЕДИТЕ НЕЗАБАВНА И НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ВЕСКО ТОСКОВ И НОТАРИУС СВЕТЛОЗАР СТОИЛОВ.

МОЛЯ, НАДЛЕЖНО ДА ИЗЯСНИТЕ, ЗАЩО СРЕЩУ МЕН НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗ СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛ, КАКТО Е В ДРУГИТЕ ИМ СЛУЧАИ, А СА ДЕЙСТВАЛИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ШУМЕН.

МОЛЯ, ДА СЕ САМОСЕЗИРАТЕ И ДА РАЗПОРЕДИТЕ НЕЗАБАВНА И НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА СВЪРШЕНИТЕ И ТЕКУЩИ ДЕЛА СРЕЩУ ТЕЗИ ХОРА В ШУМЕНСКИТЕ СЪДИЛИЩА, ПОЛИЦИЯ И ПРОКУРАТУРА. МОЛЯ, ДА СЕ
ИЗВЪРШИ НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ С КОЯТО ДА СЕ УСТАНОВИ ДВИЖЕНИЕТО НА ИПОТЕКИРАНИТЕ ИМОТИ В ПОЛЗА НА ЛИЦАТА ИВАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА И ВЕСКО ДИМИТРОВ
ТОСКОВ,КАКТО И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ. МОЛЯ, ПО КОМПЕТЕНТНОСТ И В ЧАСТНОСТ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН СПРЯМО МЕН, СЛЕД ИНЦИДЕНТА С ДЕТЕТО МИ /ПРЕД ВИД ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ СЪЩАТА Е СЪОРГАНИЗАТОР НА КУРСА СЛЕД, КОЙТО ДЕТЕТО МИ Е 72% ИНВАЛИД/....

ОТЧАЯНО МОЛЯ ЗА ПОМОЩ, ЗАЩОТО СЪМ ПРОСТО ЕДНА БЪЛГАРКА. НЕ ВАЗОВАТА - ГОРДА И СМЕЛА, А ДНЕШНАТА - УМОРЕНА, ОГРАБЕНА И СЛОМЕНА. ЖИВЕЯ В РОДИНАТА НА ДЕДИТЕ СИ. ТУК СЕ ОПИТАХ САМА ДА ОТГЛЕДАМ ТРИТЕ СИ ДЕЦА.

Ето така общо взето изглеждаха нещата преди 10 месеца.преди дни се запознах с материалите от разследването. От моя гледна точка всички действия са насочени към доказване на полицейското твърдение, че документите им са изрядни, а те са действали правилно и законосъобразно. В този момент най-отговорно и съзнателно твърдя, че шуменската полиция /вероятно прокуратура и съд/ са първоукриватели и с действията и бездействията си на практика закрилят и подпомагат абсолютно противозаконна дейност, каквито са измамата, лихварството и злоупотребата със служебно положение.
Не бих спорила по факта, че българското законодателство е по-скоро тълкувателно, отколкото ясно и недвусмислено. За съжаление в моя случай са пренебрегнати и малкото ясноти в закона. /Оглед на жилището не е извъшен, защото Веско Тосков се е разпореждал не като пълномощник, а като собственик. Ако е вярно записаното в закона за собствеността, то предварителния договор на който се позовават изобщо не е акт за собственост, а нотариален акт за имота ми този човек никога не е притежавал/. Това, което можеше да установи подобен оглед е че входната врата на апартамента е разбивана, а не е отворена с ключ, както твърдят. Дори само това обстоятелство би било достатъчно да трансформира едни привидно законни действия в обикновенна взломна кражба.

От друга страна самите свидетелски показания са пълни с противоречия, които ако биха
били анализирани и взети пред вид ще докажат безспорно, че срещу интересите ми са действали свързано група от хора и сам по себе си този факт е форма на организирана престъпност.

Полицаите са наясно, че тези хора извършват дейността си от 20 години. Абсолютно и
единствено в техните и на прокуратурата правомощия е да установят колко и какви сигнали са подавани до тях срещу всяко от замесените лица и съответно да ги обединят.
Много вероятно градските легенди, че имотните измами в същност въртят и перат пари на нотариусите да са абсолютно верни. /Показателно е бездействието на нотариус А. Асенова относно оттеглянето на пълномощното ми/.
Аз лично притежавам доказателства, че за периода от 2002 до май 2011 год.
Иванка Стоянова е извършила повече от 100 сделки с недвижими имоти /покупко-продажби, откупуване на цесии, ипотечно кредитиране/. Твърдо убедена съм, че ако полицията се сдобие и анализира тази информация не само за Иванка, а и за останалите замесени лица ще има доста работа и за прокуратурата и за данъчните. И още: задълбочен, професионален прочит на свидетелските показания би бил достатъчен, за да бъдат повдигнати обвинения за лъжесвидетелстване. Нататък - как може да се коментира мълчанието на полицията за споменатата акция?

Тя се е състояла, но никой не се ангажира да установи дали сред иззетите
документи се съдържат такива, които ме засягат. Ако такива документи липсват, къде са се съхранявали, пред вид обстоятелството, че при представянето им в полицията носят дати предхождащи проверката. Съвсем неофициално, някои от разпитвалите ме полицаи потвърдиха, че такава акция наистина е имало и сред иззетите документи са налични и тетрадките, които споменавам. И пак само полицията може да знае дали името ми фигурира в тях и срещу какви суми...

За съжаление, след всичко казано мога да продължа. От показанията на нотариус Стоилов
принципно се изяснява, че е действал законосъобразно. Същевременно се пренебрегва
изясняването на факта, че е безспорно нарушено опазването на моите интереси като страна по сделката, най малкото, защото същия е надлежно уведомен за желанието ми да оттегля
пълномощията си. Допускам, че елементарни телефонни разпечатки от периода 12.05-26.05 2011 год биха дали различен облик на взаимоотношенията между нотариуса и останалите действащи лица/определени иначе като служебни/ особено, ако се окаже, че в този период продажбата на апартамента ми е единствената изповядана от Веско Тосков сделка. Но подобна справка пак е само в правомощията на полиция и прокуратура.

Действията на общината, която много лесно е можела да установи, кой обитава имота и още куп подробности изобщо не ми се коментират. Най-малкото, ако бях изчезнала или в неизвестност по време на събитията, следвало е да ме съпровождат две непълнолетни деца едното от които инвалид 72% с предписание за особени грижи, за което са можели съвсем правомерно да сезират АЗД.

Ако трябва да обобщя - пределно ясно ми е, че никой няма реална воля и желание истината да излезе наяве. Дали нотариусът е началото или просто част от по-дълга верига, може само да се гадае.

А по отношение на медиите и изобщо гласност на случая - не бих казала, че не се страхувам и не съм предубедена. Знам колко трудно намерих училище за детето си, защото бях майката, която съди учител. А в действителност и осъдена учителката си работи - теглото и всички проблеми останаха само за мен. От друга страна на този етап е изключително важно да започна работа, защото освен, че съм без дом в последните месеци се опитвам да оцелявам с 200 лв на месец, а първият ми разход е за лекарства. Липсата на документи ми попречи дори отново да представя малкия пред ТЕЛК. Като събера възраст, деца и проблеми, в България изобщо не съм предпочитаема работна ръка...

Ето цялата тази история ме кара да се срамувам, че съм БЪЛГАРКА. Нещо повече - вече живея в непрекъснат страх, че и децата ми са българи. Вече близо година сме "на гости" у сестра ми. И няма смисъл да се впускам в коментари как това влияе върху психиката на децата, а им предстои пуберитет... Надеждата да си върна дома и вещите ме е напуснала безусловно. Вече ще виждам дори снимките на мъртвите си родители само в съня си. Отнеха ми дома, той струваше почти 80 000. Защо не им беше достатъчно за 1000 с които ми "помогнаха"? Защо трябваше да ми отнемат и всичко останало? Има неща, които могат да се преживеят, само ако получат логично обяснение...

Не знам защо, но съм сигурна, че ми помагате чистосърдечно и безкористно. В този смисъл постъпете с тази история по своя преценка. То вярно, че по-лошо не може да стане, макар живота непрекъснато да ми доказва, че винаги може още. Дано е вярна мъдростта, че БОГ ни изпраща точно толкова изпитания, колкото можем да понесем...

С уважение: Е. Г.

Емилия Георгиева - отнет имот по схема имотни измами в град Шумен

  

                                                                Срещу мен и семейството ми е извършено                                                                 престъпление от лицето Веско Тосков                                                                 със съучастие и съдействие на И. С.                                                                 нотариус С.С. , служители от Община Шумен и                                                                 други непознати ми поименно лица.                                                                 В състояние на тежко емоционално и                                                                 финансово състояние на 09.06.2009 г. в офиса на                                                                 Тосков находящ се в гр.Шумен, бях подведена и                                                                 подписах много документи с пълно и непълно                                                                 съдържание, сред които и пълномощно.                                                                                                                             

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалсити болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба регистър откраднати автомобили