мъж на видима възраст 35 години, висок на ръст, слабо телосложение, права кестенява коса, продълговато мургаво лице, гъсти вежди, кафяви очи, с бенка на челото и лявата буза. Има татуирани “белезници” на лявата ръка с ключ, който разцепва земята, както и надпис «Либерта». и пъстри очи, ОСОБЕНОСТ: Лицето има склонност към алкохол.

                                РУП – Павликени обявява за местно издирване Атанас Филипов Атанасов на 25 г. от с. Върбовка. Същият се издирва в качеството на обвнияем по досъдебно производство, водено от РУП – Павликени. Умоляват се всички граждани, които имат информация за местонахождението му да сигнализират на телефон 112 или в най- близкото поделение на МВР.

                               РУП Павликени ИЗДИРВА лицето МИРОСЛАВ МАРИНОВ на 38 години от гр.Велико Търново, което е с влязла в сила присъда лишаване от свобода по НОХД на Павликенски РАЙОНЕН СЪД. Умоляват се всички граждани, които имат информация за местонахождениетп му да сигнализират на телефон 112 или в най- близкото поделение на МВР.

                                РУП - В.Търново обявява за общодържавно издирване ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ , на 36 години , роден в гр. Сливен . Същият се издирва , като обвиняем по досъдебно производство , водено в РУП - В.Търново.

Умоляват се гражданите , които имат информация за местонахлождението му да се обадят на тел. 112 или в най - близкото управление на МВР . Анонимността им е гарантирана.

                                Областна дирекция на МВР – Бургас издирва 34 годишния Величко Христов Стоянов, който не се е завърнал в бургаския затвор след домашен отпуск.Областна дирекция на МВР – Бургас призовава гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Величко Христов Стоянов, да позвънят на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР! Анонимността им ще бъде гарантирана!

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба регистър откраднат автомобил