реклама

По този въпрос клиентите са защитени освен от Закона за защита на потребителите и от Закона за задълженията и договорите – глава 8 ( Договор за изработка ) и глава 9 ( Договор за поръчка ). Независимо дали има черно на бяло или не, договорът се счита за сключен и за отношенията между клиента и изпълнителя важат всички правила на закона.

В дадения по-горе случай, потребителят има право да поиска:

1. Поправяне в определен срок без допълнително заплащане
2. Приспадане на разходите, необходими за поправка ако те са направени от клиента
3. Отказ от поръчката при едно от следните условия:
- Наличие на съществени недостатъци
- Неспазване на уговорения срок за изпълнение
- Увеличение на първоначално уговорената цена без допълнително уговаряне / Източник Комисия за защита на потребителите

В случай, че желаете да потърсите правата си но не знаете как - обърнете се към нас тук

e-mail: info@kzp.bg
на Интернет адреса на КЗП – www.kzp.bg може да получите допълнителна информация по темата, координати за връзки с регионални структури в страната,

14.12.2013

бланка жалба до комисия за защита на потребителите

Поръчка за ремонт на дома не е направена според уговорката, а е дадена предплата и фирмата-изпълнител е дала много обещания. Има ли право потребителят да се откаже от поръчката и да си поиска парите обратно?

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба издирвани автомобили