реклама
форум
Нуждаете се от подкрепа за реализиране и стартиране на кампания с цел събиране на средства на болни деца и хора от различна възраст нуждаещи се от лечение в чужбина, донорство и др.
Потърсете ни за да Ви помогнем, ако нямате подкрепа от страна на държавата!
Ако се нуждаете от дрехи или желаете да помогнете на самотни майки с деца на които доходите им не стигат за нищо друго освен, за да покрият своята издръжка и тази на децата си. Изпратете вашия апел за помощ и ние ще го публикуваме тук за да стигне до всички, които имат нужда от подкрепа !
кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец интернет