реклама
форум

 

Правила за Лични Данни и Правилата за Употреба

Моля прочетете, преди да ползвате spravedlivostbg.com, както и, но не само, всяко обединено информационно съдържание, връзки към други сайтове, социални мрежи (наричани общо ‘Услуга’).
С използване на Услугата, вие се съгласявате да бъдете ограничени в рамките на тези Правила за Лични Данни и Правилата за Употреба. Ако не сте съгласни с тези Правила за Лични Данни и/или Правилата за Употреба, моля напуснете Услугата и не използвайте повече предоставяните от нея възможности.
Запазваме си правото, по наше решение, да променяме, прибавяме или премахваме части от тези Правила за Лични Данни и/или Правилата за Употреба по всяко време. Моля, проверявайте периодично за промени тези Правила за Лични Данни и Правилата за Употреба. Такива промени влизат в сила незабавно след публикуването им на spravedlivostbg.com. Продължавайки използването на spravedlivostbg.com след промени в тези Правила за Лични Данни и/или Правилата за Употреба вие изразявате вашето съгласие с тях.

Събиране на информация

Когато посещавате Услугата, вие правите това анонимно. Лични данни - включително E-mail адреси и телефонни номера - не се събират. Вашият IP адрес (адрес в Интернет на вашата машина), вида на машината, операционната система и вида на броузера се записват, за да ни дадат представа кои части от Услугата посещавате и колко време прекарвате там. Ние не свързваме вашият IP адрес с нищо, което би могло да ви идентифицира лично.
При кореспонденция можем да ви предложим доброволно да съобщите лични данни като вашето име и E-mail адрес. Само от вас зависи дали да предоставите такива лични данни и ние ще уважим вашите желания.
Ние не събираме лични данни от непълнолетни. Лични данни на непълнолетни не трябва да бъдат изпращани до Услугата.

Използване на информация

Събираната от нас информация се използва за вътрешен преглед и изводи. Тя може да бъде използвана за подобряване съдържанието на Услугата.
Може да осъществим контакт с вас, ако ни предоставите или сте ни предоставяли данни за контакт. Само от вас зависи дали да разрешите такъв контакт и ние ще уважим вашите желания.Събираната от нас информация не се предоставя на трети страни освен с ваше разрешение или в случаите предвидени от закона.

Сигурност

Ние полагаме необходимите усилия да осигурим сигурност и ненакърнимост на информацията, която ни предоставяте, веднага след като тя се получи в нашите системи. Когато изпращате информация до нас чрез Интернет, данните преминават през множество системи, които са извън наш контрол. В Интернет няма 100% сигурност и трети лица могат да имат достъп до информацията, която изпращате.

Наши партньори и други Интернет места

От Услугата може да бъдете насочени към други Интернет места управлявани от трети страни, които са извън наш контрол. Някои от тези места ще имат собствени правила за членство и защита на лична информация. Ние не контролираме Интернет места, управлявани от други и не можем да сме отговорни за информационната практика в такива Интернет места. Други Интернет места могат да събират или изискват лична информация. Винаги е добре да проверите начините за използване и защита на лични данни във всяко Интернет място преди да изпратите каквито и да било лични данни.

Други

 Тези Правила за Употреба и Правилата за Лични Данни представляват цялостното  разбиране на страните относно използването на Услугата и отменят всички  предишни документи, кореспонденция, разговори или други устни или писмени  разбирания относно употребата на Услугата. Тези Правила за Употреба са  съставени и регулирани от законодателството на България. В максималният  размер разрешен от закона, всеки спор по тези Правила за употреба или относно  Услугата трябва да бъде решаван, и вие доброволно се отказвате от личното си  право за избор на юрисдикция, в местните или републиканските съдилища на или  най-близо до София, България. Промяна или отменяне на част от тези Правила за  Употреба не конституира отменяне или промяна на която и да било друга част от  тези Правила за Употреба. Ако, поради някаква причина, изискване от тези  Правила за Употреба се окаже неприложимо, това изискване се прилага до  максимално позволеният размер и оставащите изисквания в тези Правила за  Употреба се прилагат с пълна сила и ефект.   

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет