реклама
форум

 

    Сайтът е създаден с основна цел да защитава интересите на обществото.
      В търсене на справедливостта, като подпомага с информация и съвети за       преодоляване  на нарушени граждански права или проблеми от различно естество .

  Ако сте пострадали или са нарушени правата ви и искате да се ориентирате, към коя   институция да се обърнете можете да ни пишете тук ...

 Ако са нарушени правата ви в следствие на - ползвани услуги от нелоялни фирми     компании: ВИК, БТК, енерго, административни ,транспортни, брокерски къщи,     кредитни фирми, застрахователни компании, туризъм, банки, майстори, ресторанти,     заведения, счетоводни къщи и други...

  Ако сте пострадали или са нарушени правата ви в следствие на лошо качество на      хранителни продукти, козметика, лекарства, техника, дрехи машини и други..

  Ако сте пострадали или са нарушени правата ви на вас или вашето дете в следствие на      измами, кражби, домашно насилие, насилствена проституция, трафика на хора, детска      порнография, заплахи, изнасилване, грабежи, детска престъпност и други ...

    Ако сте пострадали или са нарушени правата ви при трудова злополука незаконно        уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване        на отпуск, неизплатени възнаграждения, нерегламентиран извънреден труд и други..

     Ако сте пострадали или са нарушени правата ви при конфликт с ваш съсед, свидетел         сте на системно замърсяване или рушене на общинска или частна собственост,         безпокоите се за вашaта сигурност и на детето ви в интернет искате да         информирате обществото за да потърсите съвет или консултация ...

    Ако се нуждаете от подкрепа за реализиране и стартиране на кампания с цел      събиране на средства на болни деца и хора от различна възраст нуждаещи се от      лечение в чужбина, донорство и др.
    Потърсете ни за да Ви помогнем, ако нямате подкрепа от страна на държавата!

      Предоставяме възможност на всеки да се включи в обществен регистър за       откраднат автомобил, мобилен телефон, лаптоп, безследно изчезнал човек и много       други ...                

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет