КАТ

Какво да правим ако ни откраднат личната карта или паспорта ?

При случай на открадната лична карта или паспорт . Почти във всяко полицейско управление в което докладвате за кражбата ще ви кажат ,че дължите глоба . ТОВА НЕ Е ВЯРНО.

Всичко което ви говорят са полицейски своеволия (и мързел най вече) защото ако са загубени документите вината е ваша и те не правят нищо, но ако са откраднати, те са длъжни да започнат разследване като по този начин рано или късно ще остане като неразкрито престъпление и ще остане в статистиката (началниците много трият сол на главата на следователите за тия работи ) . Опитват се да пробутат едни служебни бележки (те са длъжни да издадат служебна бележка дори и при загубени документи) в които пише ,че вие не искате разследване на случая и един вид си признавате че сте си ги загубили а не са ви ги откраднали.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КАЖЕТЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЛЕЖКАТА ЧЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕ НАПИСАНО ЧЕ ЛИЧНАТА ВИ КАРТА / ДОКУМЕНТИ СА ОТКРАДНАТИ . АКО ВИ ОТКАЖАТ ПОДАЙТЕ СИ ЖАЛБАТА И ОПИШЕТЕ КАК Е СТАНАЛА КРАЖБАТА КАТО ИСКАТЕ И ВХОДЯЩ НОМЕР .


Глоба се налага при загуба, повреда или унищожаване на лична карта, но не и при кражба .
При загуба/кражба на документи имате 3 дневен срок да докладвате за това . Ако не го направите в този срок има глоби . Хубаво е веднага след кражбата да отидете до РПУ-то (тука идва големия проблем ,че в някои случаи се налага да ходите в РПУ-то което отговаря за района в който е станало а в други в района в който живеете ) и да докладвате за кражбата/загубата . Изкарайте си някакъв документ на който да фигурира дата и час на вашето посещение за да може при евентуална злоупотреба с картата ви да имате доказателство ,че сте я обявили за липсваща . Добре е веднага да блокирате картата . Дори с неразбиваем ПИН код , картата ви може да бъде източена през интернет . Ако са ви откраднали мобилен телефон с карта на сметка е добре да се обадите веднага на оператора да спре картата за да не получите като бонус в края на месеца и сметка за телефон колкото ви е кредитния лимит на картата .
Чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. български гражданин, който:
3. загуби, повреди или унищожи български документ за самоличност;

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат:
1. при загубване, кражба или унищожаване - удостоверение от Министерството на вътрешните работи; (служебната бележка)
---------
И освен, че не се налага глоба при кражба на лична карта, издаването на нова карта е освободено и от заплащане на такси:

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Чл. 43. Лицата, които не могат да представят стария си документ за самоличност поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират такси съответно по чл. 32, 35, 39 и 42.

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет